Om Eletta

Moderbolaget i koncernen är Eletta Invest AB. Eletta har två affärsområden, Measurement & Control respektive Underwater Cleaning.  De två divisionerna har produktionsanläggningar, lager och försäljningskontor i Sverige, Schweiz, Tyskland, Kina, Indien och USA.

Measurement & Control

I denna grupp ingår Eletta Flow AB och Cerlic Controls AB.

Under 2005 förvärvades Cerlic Controls AB av Eletta. De båda företagen Cerlic Controls AB och Eletta Flow AB tillverkar sina egna produkter, Eletta gör flödesvakter, flödesmätare och Cerlic tillverkar  analys- och mätinstrument. Bolagen finns representerade i samtliga världsdelar.

I samband med förvärvet flyttade Cerlic in i Elettas fastighet i Huddinge, strax söder om Stockholm. Syftet var att dra nytta av respektive företags starka sidor inom såväl teknik och produktutveckling som försäljning och marknadsföring. Inom Measurement & Control divisionen finns därmed numera ett mycket brett produktsortiment.

Läs mer på Cerlics hemsida.

Underwater Cleaning

I divisionen Underwater Cleaning ingår för närvarande WEDA Sweden som är ett privatägt svenskt företag med tillverkning i Södertälje och med försäljjning världen över. WEDA har över 50 års erfarenhet av pumpar som används under vatten.WEDA har specialicerat sig på lösningar för rengöring under vatten med automatiska och semi-automatiska robotar. Tillverkning och utveckling av rengörarna sker i samarbete med användarna i pool industrin, vatten- och avloppsindustrin och övrig industri världen över.

Läs mer på WEDAs hemsida.